Begrippen X                                                           <laatst bijgewerkt:  2020-12-01>
X
De letter X wordt in de elektronica gebruikt voor de schijnbare weerstand van zelfinducties en capaciteiten. Daarbij wordt er geen rekening gehouden met de faseverschuiving die er optreedt tussen stroom en spanning.
De XC van een condensator en de XL van een zelfinductie vormen een globale benadering van de impedantie van zo'n element.
XC = 1/ (2 * pi * frequentie * C) Ohms. Frequentie in Hz en C in Farad
XL = 2 * pi * frequentie * L Ohms. Frequentie in Hz en L in Henry.

In de wiskunde wordt de letter X algemeen gebruikt als de uit te rekenen waarde.

In grafieken noemen we de horizontale as de X-as en de vertikale as de Y-as. In een drie-dimensional grafiek noemen we de as van voor naar achter vaak de Z-as.

X-condensator
In Netfilters zijn de X-condensatoren tussen de nul (neutral) en fase (phase) aangesloten.
De X-condensator(en) forceren evt. hoogfrequente stoorsignalen naar common mode.
Zie ook: Y-condensatoren.
Zowel voor X-als Y-condensatoren bestaan er wettelijke voorschriften over bepaalde eigenschappen, in het bijzonder de brandveiligheid en de bestendigheid tegen overspanning.

XLR
Een bepaald type connector dat veel gebruikt wordt in de professionele audio wereld voor microfoons, kleinsignaal en luidsprekers (dit laatste wel met een kabel met grotere aderdoorsnede)
Ook de professionele AES-EBU variant van de S/P-dif standaard voor digitale audio verbindingen gebruikt XLR, simpelweg omdat zulke kabels en connectors al decennia lang de de-facto standaard zijn in de professionele audio wereld.
De verbinding is afgeschermd en in principe symmetrisch, (gebalanceerd, twisted pair), maar daar wordt nog wel eens tegen gezondigd.
De karakteristieke impedantie voor de signaalkabels is ca. 110 Ohm, maar dat is alleen belangrijk voor de digitale verbindingen en voor heeeeeeel erg lange analoge verbindingen.
Pinbezetting: 1: afscherming, 2 en 3 signaal. Bij AES-EBU digitaal doet de polariteit er niet toe.
In de theaterwereld wordt ook een 5-polige XLR connector gebruikt. Deze is voorgeschreven voor de DMX-512 standaard voor het digitaal aansturen van o.m. theater verlichting en (licht)effect-apparatuur. Ook hier wordt er flink gezondigd tegen de standaard, want de 5-polige XLR connectoren zijn veel duurder dan de driepolige.

Xformer
Am. aanduiding van Transformator.

Xtal
Am. aanduiding van Cristal of Kristal, een zeer precies frequentiebepalend element.