Begrippen U                                                           <laatst bijgewerkt:  2020-12-01>

U
De letter U wordt in de elektrotechniek gebruikt voor de elektrische spanning. Soms wordt er een onderscheid gemaakt tussen U en E, waarbij U de piekwaarde voorstelt en E de effectieve waarde. De afspraken hierover zijn echter verdeeld. 

U-doos, U-buizen
Een klasse van radio ontvangers uit de 40-er tot 60-er jaren die werkten met elektronenbuizen waarvan het typenummer begint met de letter "U"
Zulke buizen hebben dezelfde stroom nodig door de gloeidraden, maar ze hebben verschillende spanningen voor de gloeidraaden.
De gloeidraden van deze buizen werden dan ook in serie geschakeld, vaak ook nog met een extra weerstand, en direct op het lichtnet aangsloten.
Dit maakte het mogelijk om radio's te bouwen zonder voedingstransformator, waardoor er flink op de kosten en het gewicht en afmetingen kon worden bespaard.
De meest bekende/beruchte U-dozen hebben een donkerbruin bakelieten kastje van ca. 30 x 20 x 20 cm, en hebben niet zelden de afstemschaal die boven het kastje uitsteekt, en de bedieningsknopjes zitten vaak aan de zijkanten. 
Voor het foutzoeken en repareren waren deze toestellen levensgevaarlijk, omdat alles binnen het kastje direct verbonden was met het lichtnet. Je kon er alleen veilig aan werken als je een scheidings transformator ter beschikking had.

Uitgangs impedantie of -weerstand.
Bij signaal bronnen en regelversterkers de inwendige weerstand of -impedantie van een signaal-uitgang van een apparaat. Meestal (veel) minder dan 1 KOhm.
Bij eindversterkers idem, maar dan ligt de waarde tenminste onder 1 Ohm, en meestal onder 0.01 Ohm.
Het begrip dempingsfactor is gerelateerd aan deze uitgangs impedantie, maar op een zodanige manier dat er gemakkelijk een groot getal ontstaat dat niets meer met betere demping te maken heeft. Zie Luidsprekerdemping

Ultrageluid
Geluid (dus mechanische trillingen in lucht of ander materiaal) met frequenties die (ver) boven datgene liggen wat door mensen gehoord kan worden (> 20 kHz).
Ultrasoon geluid wordt o.m. gebruikt in de medische diagnostiek (bijv. de "echo" om de baby in de baarmoeder te bekijken) en in de scheepvaart, bijv. om de diepte onder de kiel te bepalen (echolood) of om scholen vissen op te sporen.
Voor audio is het ultrasone gebied niet interessant omdat het menselijk gehoor dat niet kan horen.
Zie het hoofdstuk over frequenties boven de gehoorgrens.  

Ultralineair
Een variant van de klasse A/B eindversterker met tetrode of pentode elektronenbuizen. Kenmerkend is dat de schermroosters van de eindbuizen aangesloten zijn op een aftakking van de anodewikkeling van de uitgangstransformator.
Dat resulteert beslist in minder vervorming dan wanneer die schermroosters op een vaste spanning gezet worden, maar bij dat "ultra" moet je bedenken dat dit uitgevonden is in de tijd dat er nog nog niets beters was dan buizenversterkers

Upsampling
In de digitale (audio) techniek een werkwijze waarbij de oorspronkelijke sample frequentie d.m.v. interpolatie verveelvoudigd wordt. De bedoeling is meestal om op deze hogere sample frequentie een goed werkend digitaal filter te kunnen bouwen.
Toepassing o.m. in de 1-bit D/A converter.
Zie Analoog en Digitaal

USB
Universal Serial Bus. Een manier ( kabel, stekker, software protocol) om rand apparaten te laten communiceren met een Personal Computer. USB is momenteel een de-facto standaard, ook om audio apparatuur op een PC aan te sluiten.