Begrippen J                                                                                                                                                     <laatst bijgewerkt:  2020-12-01>
J
De letter J of j wordt in de wiskunde van de elektrotechniek gebruikt voor de imaginaire eenheid oftewel wortel(-1). In de algemene wiskunde wordt het symbool I of i hiervoor gebruikt. Omdat de elektronica de I al lange tijd gebruikte voor de stroomsterkte wordt daar de J gebruikt.
In de rekenkunde is bekend dat de wortel uit een negatief getal niet kan of niet mag. De wortel vraagt immers naar het getal dat gekwadrateerd het gegeven getal oplevert. En alle kwadraten, ook die van negatieve getallen, zijn nu eenmaal positief: Min maal min is plus.
Een of andere wiskundige heeft ooit echter een getal i bedacht (voor imaginair = denkbeeldig) dat gekwadrateerd een negatief oplevert. Dat is per definitie: i kwadraat = -1. Als je nu de rekenregels met deze imaginaire grootheid consequent volgt komt er een frappant mooi stukje wiskunde tevoorschijn waarmee elektrische circuits beschreven kunnen worden ook als de stromen en spanningen niet in fase zijn.
Deze rekenregels staan bekend als de complexe rekenwijze. Complexe getallen bestaan steeds uit twee delen, het reŽle en het imaginaire deel: A+jB. A geeft dan het reŽle of ohmse, of in-fase deel aan van een impedantie of stroom, en B het capacitieve of inductieve, 90 graden verschoven deel.
Zie ook de begrippen Impedantie en Faseverschuiving.

Jitter
Jitter komt voor bij digitale signalen. Het is een variatie in de preciese tijd waarop (de flanken van) digitale signalen bij de bestemming arriveren. Het wordt veroorzaakt door ruis van de clock-oscillator die de timing van de originele signalen verzorgt, of door ruis of storing van buitenaf in een digitale signaalverbinding. In alle digitale audio signalen is jitter aanwezig, maar steevast zo gering dat je er geen enkele last van hebt.
Jitter manifesteert zich door een gering verhoogd nivo van de achtergrond ruis. Deze ruistoename is proportioneel met de signaalsterkte. Jitter heeft geen effect op de vervorming (THD) of op de ruimtelijkheid van de weergave.
Omdat er in High-end land nogal wat ophef over jitter gemaakt wordt (en onzin verkocht) heb ik er een apart technisch artikel aan gewijd.

Joule
De eenheid van arbeid of energie.
1 Joule is de hoeveelheid arbeid die nodig is om een gewicht van 98.1 gram een meter op te tillen. (Die energie komt weer vrij als je dat gewicht op je tenen laat vallen)
1 Joule is ook gelijk aan 1 Watt seconde, een vermogen van 1 watt gedurende 1 seconde.
1 KWh (het kilowattuur op je elektriciteits rekening) bevat dus 3,600,000 (3 komma 6 miljoen) Joule.
1 calorie (een ouderwetse maat voor energie) is 4.19 Joule. Let op! De calorie zoals die in de voedingsleer gebruikt wordt is vrijwel altijd de kilocalorie of de "Grote Calorie" en dus 4190 Joule.