Begrippen N                                                               <laatst bijgewerkt:  2020-12-01>
N
De letter N wordt vaak gebruikt voor het aantal wikkelingen van een spoel, en ook voor de eenheid van mechanische kracht, de Newton .

Nabije veld
De situatie dat de waarnemer of een object van onderzoek zich dicht bij een bron bevindt die een signaal uitzendt.
Het begrip "dichtbij" is gerelateerd aan de golflengte van het uitgezonden signaal. "Dichtbij" is dan minder dan enkele golflengtes, en veraf is meer dan ca. 10 golflengtes.
Bij (zend) antennes kan in het nabije veld ofwel het elektrische veld overheersen of het magnetische veld. In het verre veld hebben die twee een vaste verhouding, gegeven door de karakteristieke impedantie van de lucht (ca. 300 Ohm)
Bij geluid uit luidsprekers overheerst in het nabije veld ofwel de geluidsdruk,  ofwel de snelheid van de luchtdeeltjes. In het verre veld hebben die twee een vaste verhouding, de karakteristieke akoestische impedantie of stralingsweerstand van de lucht.  Zie ook Verre veld.

nano
Voorvoegsel voor 10-9  = 1/1000 van 1/1000 van 1/1000 of 0.000,000,001  Zichtbaar licht heeft een golflengte van ca. 500 nm, oftwel 1/2000 mm.

Native
In verband met digitale opslag / versturen van audio / video signalen het oorspronkelijke ongecomprimeerde signaal. Zie ook lossy.
Bij een beamer het aantal pixels, van de beeld-chip zelf. De resolutie die je op de muur/scherm krijgt is altijd wat minder, o.m. t.g.v. de trapezium correcties.


Near field

Zie Nabije veld.

Negatieve terugkoppeling, Negative feedback
De aanduiding "negatief" heeft hier niets te maken met iets slechts of onwenselijks, er is alleen sprake van een min- teken.
Zie: Tegenkoppeling


Netfilter
Een circuit met de bedoeling om te verhinderen dat stoorsignalen vanuit het lichnet de goede werking van een apparaat beinvloeden, of omgekeerd, te verhinderen dat stoorsignalen die door een apparaat veroorzaakt worden het lichtnet ingaan.
Het zij duidelijk dat de eisen die we aan zo'n filter stellen in beide gevallen verschillend zijn.
Netfilters kunnen uitgevoerd zijn als een schakeling van losse onderdelen in een een apparaat, als een kant-en-klaar doosje waar het een en ander in zit, of als een los apparaat met snoer- en contactdozen.
Deze laatste uitvoering heeft weinig zin. Netfilters dienen IN het te beschermen apparaat te zitten.
Als je niet aantoonbaar last hebt van storing van buitenaf (bijgeluiden dus) heeft het geen zin om netfilters te gebruiken. Als je wel last hebt van zulke bijgeluiden dan is het zeer de vraag of een netfilter zal helpen. Die ongewenste signalen komen meestal via een andere weg in je audio spullen.
Zie de hoofdstukken over Storing  en Lichtnetvervuiling.

Netwerk, Netwerktheorie
In de elektronica een schakeling van allerlei componenten, vooral weerstanden, capaciteiten, zelfinducties en versterkertrappen. De netwerktheorie is de wiskunde die het frequentie- en tijd-afhankelijke gedrag van zulke circuits beschrijft.

Neutral
In een lichtnet installatie de nul, de blauwe draad die niet spanning voerend is. Niet te verwarren met de geel/groene veiligheids aardleiding.

Newton
De eenheid van mechanische kracht. 1 N is gedefiniŽerd als de kracht die een massa van 1 kg een versnelling van 1 meter per seconde-kwadraat geeft.
1 N is de kracht waarmee de aarde een massa (gewicht) van ca. 102 gram aantrekt.

Nibble
In de digitale of computertechniek een groepje van 4 bit. Een halve byte dus.

Nieuw
De meest gebruikte leugen in de reklame. (ook die voor audio spullen)

NF
Nieder Frequenz.
Duitse aanduiding voor het Laag Frequente gebied, doorgaans het audio gebied.

Nominaal, nominale waarde
Lett: Volgens de naam.
De waarde van een grootheid of een specificatie ZONDER rekening te houden met een tolerantie veld. Meestal het midden van het tolerantieveld.
Voorbeeld: Een elektrisch apparaat wordt gespecifieerd voor een netspanning van 230 Volt nominaal. De netspanning kan echter varieren tussen 207 en 253 Volt. Alleen als de spanning sterker afwijkt kun je klagen bij het energiebedrijf. Apparaten moeten bij deze spanningsvariaties goed blijven werken, en mogen zeker niet stuk gaan, of onveilig worden.

Norton
Een samengesteld netwerk van een spannings- of stroombron en diverse weerstanden en/of impedanties kan volgens de stelling van Norton voorgesteld worden door een enkele stroombron en een enkele parallel-impedantie. We noemen dat het Norton equivalent. Zie ook Thevenin.

NTC
Weerstand met een negatieve temperatuur coŽfficient. De weerstand neemt af bij stijgende temperatuur. Zie ook PTC en VDR.


Nul
Het getal nul. Soms een persoon aan wiens intellectuele vermogens getwijfeld moet worden.
Bij een lichtnet aansluiting de draad die geen of weinig spanning voert t.o.v. aarde, de blauwe draad. (in oude installaties de rode draad)
Zie ook Line, Fase, Phase, Neutral.

Nyquist frequentie
Bij het proces van sampling of tijd-discretisering wordt de halve sample frequentie wel de Nyquist frequentie genoemd naar Harry Nyquist (1889 - 1976). Als het te bemonsteren signaal een bandbreedte heeft die groter is dan de halve sample frequentie dan ontstaat het z.g. alias probleem.
Zie het hoofdtuk over A/D en D/A omzetting.