Wie, Waarom, Email  < in bewerking >                                                                                       <laatst bijgewerkt:  2020-12-01>

In het kort:
Ik vertel hier iets over mijzelf, over mijn verbijstering en over hoe je me kunt bereiken.

Inhoud:

Wie ben ik

Mijn verbazing

High-End HiFi, Techniek en Wetenschap

Email

Privacy, andere HiFi-sites en Verkoop-praatjes

Aansprakelijkheid

Betrouwbaarheid

Waarom ik niet in fora discussieer

Persoonlijke geschiedenis

Oude Bekenden


Wie ben ik:


Mijn naam is Jan Breemer. Ik woon ergens in de Betuwe.
Ik ben een elektronica techneut met een jarenlange ervaring in het professioneel ontwerpen van elektronische schakelingen (niets met geluidsweergave te maken).
HiFi, audio-elektronica en het bouwen van luidsprekerbehuizingen hebben wel altijd mijn belangstelling gehad, maar niet erg fanatiek.
Vanuit mijn professioneel-technische achtergrond erger ik mij vaak aan de onzin die her en der verkondigd wordt in HiFi-land, vooral in de z.g. High-End sector.
Ik heb geen enkele binding met enig bedrijf of tijdschrift op het gebied van HiFi. Ik handel ook niet in zulke spullen.Mijn verbazing


Als je als elektronica technicus eens een beetje rondkijkt in de wereld van High-End HiFi ben je in de kortste keren verbijsterd over de gretigheid en hardnekkigheid waarmee allerlei technische onzin omarmd en soms voor grof geld verkocht wordt.
De grootste sport in High-End schijnt wel te zijn het oplossen van problemen  waar men geen last van heeft, onder gebruik making van ongeschikte of ontoereikende  middelen en om te weten te komen of het probleem nu opgelost is gebruikt men testcriteria die niets te maken hebben met het veronderstelde probleem.

Een typisch voorbeeld: Men is beducht voor storing door elektrische signalen van buitenaf (sporadisch komen zulke problemen wel eens voor). 
Zonder dat er aanleiding voor is (er is geen storing van buitenaf geconstateerd) gaat men dure maatregelen nemen in de sfeer van netfilters en speciale kabels. (Ook als er echt zo'n  stoorprobleem is lossen zulke losstaande maatregelen het probleem meestal niet op). Om te kijken of het probleem nu opgelost is gaat men luisterproeven doen waarbij er gelet wordt op de "strakke bas" en de mate waarin je de instrumenten nauwkeurig kunt plaatsen in het stereo-beeld. (Storing van buitenaf heeft geen enkel effect op deze eigenschappen, maar manifesteert zich door allerlei bijgeluiden. Hoe goed je instumenten kunt "plaatsen" wordt voornamelijk bepaald door de opneem techniek)

 

Minder groot is mijn verbazing over het feit dat er allerlei handelswaar aangeboden wordt waarvan geen enkel effect kan uitgaan. Oplichterij en de daarbijbehorende goedgelovigheid is van alle eeuwen en hoort dus ook bij het nu. Goedgelovigheid is altijd een gevolg van onkunde. En onkunde is iets waar we zeker in het internet tijdperk iets aan kunnen doen. Dat probeer ik met deze website.

En ook: Ik probeer deze website in het Nederlands te schrijven. In de elektronicatechniek en zeker in de hifi-wereld zie je ongelooflijk veel Engelse uitdrukkingen waar vaak goede Nederlandse woorden voor bestaan. Waar nodig geef ik een vertaling.High-End HiFi, Techniek en Wetenschap


Elektronica heeft voor de leek veel mysteries. De schema's die voor vakbroeders en -zusters volstrekt helder zijn, zijn voor leken volslagen onbegrijpelijk. En als je zo'n schema naast het werkelijke ding houdt lijkt het er van geen kant op. Dat verschilt nogal van bijv. een bouwkundige tekening waarbij de relatie met de werkelijkheid zelden ver weg is.
Niettemin heeft de elektronica techniek z'n zaakjes veel beter onder controle dan menige andere techniek. De theorie van de elektronica voorspelt met grote nauwkeurigheid hoe circuits zich zullen gedragen. Met name in het audio frequente bereik zijn alle verschijnselen uitermate goed met de theorie te vangen.

Vanaf de microfoon tot aan de luidspreker hebben we te maken met elektrische signalen die zich gewoon als ieder ander elektrisch signaal gedragen. Als ontwerper van elektronica moet je hier en daar zorgvuldig omgaan met die signalen, maar daar komt geen hocus-pocus aan te pas, en het is een zorgvuldigheid die op tal van andere plaatsen in de elektronica techniek ook nodig is.

Het grootste manco bij veel High-End hobbyisten is dat ze bijna nooit berekeningen maken over hoe erg een verondersteld probleem wel is. De zeldzame keren dat er wel berekeningen gemaakt worden weigert men meestal om de consequenties te aanvaarden, vooral als blijkt dat het probleem verwaarloosbaar is (n.l. niets doen)Email-1


Als je me wilt vertellen dat je zulke enorme verschillen gehoord hebt tussen twee verschillende signaalkabeltjes (interlinks) of een ander netsnoer dan moet je eerst het volgende doen:

  1. Lees uitvoerig mijn hoofdstukken over bekabeling, interlinks en de klank van elektronica. Als je daar geen verklaring voor de verschillen gevonden hebt:

  2. Trommel enkele vrienden/vriendinnen op en doe een blinde test tussen de betreffende kabeltjes. Je vindt hier een protocol voor zo'n test.  Als daaruit komt dat er echt een significant verschil is moet je me onverwijld inlichten, maar wel met alle gegevens over de apparatuur en de kabels, en verifieerbare gegevens over hoe je de blinde tests gedaan hebt. 
    Je moet dan ook bereid zijn om de kabels en evt. de apparatuur door mij te laten onderzoeken en een blinde test in mijn aanwezigheid te doen.


Email-2


Ik sta open voor allerlei informatie en suggesties die het doel van deze website ondersteunen of terecht critiseren. Je kunt ook vragen stellen over onderwerpen die deze website (nog) niet behandelt maar die er wel bij zouden kunnen / moeten horen. 

 

Ik ga alleen in op algemene principes. Ik noem doorgaans geen namen of merken. Ik ga niet in op vragen over specifieke merken, types, e.d.  Vragen als "wat is de beste versterker" of "wat vind je van product x" zal ik meestal niet beantwoorden. 

 

Afhankelijk van de aard van je vraag krijg je een persoonlijk antwoord of komt je vraag met het antwoord in een geschikte rubriek op mijn website. 

 

Als je een tijdschriftartikel onder mijn aandacht wilt brengen zul je me dat moeten toesturen. Liefst in elektronische vorm (link of gescand), maar als dat niet kan geef dan een verkorte opgave van de inhoud (en uiteraard de bron) Als het me voldoende interessant lijkt geef ik je mijn fysiek adres, zodat je me een copie kunt toesturen.

 

Stuur me email    Ik zal proberen binnen enkele dagen te bevestigen dat ik je bericht ontvangen heb. (maar ik ben ook wel eens een poosje weg....)

Als je me een e-mail gestuurd hebt en al geruime tijd geen reactie ontvangen hebt, stuur die e-mail gerust nog een keer. Er raakt bij mij wel eens iets zoek...

 


Je kunt me bereiken via: Je moet hier zelf het juiste adres van maken,  want ik probeer adres-rovers te misleiden.

Stuur me ook geen post met bijlagen (attachments). In de strijd tegen virussen en spam wordt die automatisch weggegooid.
Als je me een bijlage wilt sturen moet je me dat eerst melden. Ik zal je dan een mail adres geven waar bijlagen wel geaccepteerd worden.

Als ik je bij een antwoord ooit een bijlage zou sturen dan meld ik dat in de tekst van het bericht.Privacy,  andere HiFi-sites en Verkoop-Praatjes


Alle email die ik van particulieren ontvang in het kader van deze website zal ik vertrouwelijk behandelen. Dat wil zeggen dat ik alleen voornamen of initialen, maar geen volledige namen of email-adressen op deze website zal publiceren, tenzij de afzender daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, of zelf onder eigen naam publiceert en ik zo'n publicatie relevant vind.

Waar mogelijk zal ik links opnemen naar andere gerelateerde websites. De beoordeling of ik dat doe is geheel aan mij. Je kunt me suggesties sturen.

Ik ben wat huiverig om links naar commerciele sites op te nemen. Als ik dat toch doe betekent dat niet dat zo'n site in mijn ogen "onverdacht" is. Op mijn link-pagina zal ik proberen onderscheid maken naar commercieel of niet commercieel, en zin / onzin voor zover ik dat redelijkerwijs kan nagaan.Aansprakelijkheid.


Al het materiaal op deze website is zorgvuldig samengesteld met de mij als elektronica professional ter beschikking staande kennis, middelen, en informatie. De adviezen die ik hier en in persoonlijke berichten geef zijn goedbedoeld maar vrijblijvend. Ze vormen een uiting van mijn technische kennis en inzicht en van mijn mening over de materie. Het staat een ieder vrij om mijn adviezen wel of niet op te volgen. 

Ik wijs iedere aansprakelijkheid af voor enig nadeel dat wie dan ook ondervindt door het opvolgen van enig advies van mij. (en de kosten van het niet opvolgen moet je ook zelf betalen -;)

Ik wijs iedere verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af m.b.t. websites of andere informatiebronnen waar ik naar verwijs. De inforrmatie die je daar vindt is geheel voor rekening en verantwoording van de makers/beheerders van zulke informatiebronnen. In het bijzonder geldt dit voor evt. auteursrechtelijke aspecten.


Als je meent dat er op mijn site auteursrechtelijk beschermd materiaal staat dan verzoek ik je me dat te melden, zodat ik passende maatregelen kan nemen.Betrouwbaarheid.


Over de betrouwbaarheid van de informatie op deze website kun je je alleen zelf een oordeel vormen. 

Ik geef je wel een checklist (engels) waarmee je heel in het algemeen kunt nagaan of informatie bronnen vermoedelijk betrouwbaar of dubieus zijn.


Waarom ik niet in fora discussieer

 

Er wordt me zo af en toe gevraagd om mee te discussieren in 1 of ander hifi-forum, meestal over de inhoud van mijn website.
Ik doe dat niet of bij hoge uitzondering, om een aantal redenen die ik hieronder uiteenzet: 

1/ De materie waar het op mijn website om gaat leent zich meestal niet om in one-liners bediscussiëerd te worden. Voor de meeste uiteenzettingen is een kwart-, half- of meer dan 1 A4-tje nodig, en mijn ervaring is dat men dat in een forum niet leest. Ook verwijzingen naar rubrieken op mijn website worden meestal niet gelezen.

2/ Er is meestal slechts een handvol mensen die de discussie echt volgt, c.q er aan deelneemt.

3/ Discussies in fora zijn vluchtig. Er is vrijwel geen enkele nieuwe bezoeker die zich door meer dan een tiental vorige postings heen worstelt om te begrijpen waar het om gaat of ging, of wat de aanleiding was, en een toevallige bezoeker van een "oud" forum met een paar honderd inzendingen zal dat zeker niet doen. 

4/ Forum discusies lopen na verloop van tijd veelal uit op het uitwisselen van one-liners die niets meer met het oorspronkelijke onderwerp te maken hebben. 

5/ De meeste Hifi-fora worden gedomineerd door mensen die geen bal verstand van (elektronica) techniek hebben en daar niet zelden ook nog prat op gaan. Tegen zulke lieden helpt geen enkel rationeel argument, en ik wil mijn tijd daar dan ook niet aan verspillen.

6/ Zo er in een forum-discussie zinnige en steekhoudende argumenten naar boven komen gaan die meestal verloren in de anonimiteit van zo'n forum. Er is gewoon niemand die er ooit nog naar kijkt.

Om al deze redenen prefereer ik een discussie direct tussen mij en mijn opponent. Als mijn opponent mij overtuigd heeft met goede argumenten (en dat gebeurt soms) dan zal ik dat in de website verwerken, en dan blijft dat ook goed toegankelijk voor toekomstige bezoekers.


Persoonlijke historie


Ik ben geboren in 1947 in Dordrecht. Het jaar waarin de transistor werd uitgevonden in de Bell Laboratories in de VS, maar dat wist ik pas veel later. Op technisch gebied heb ik mij al ruim voor m'n 14e met elektronika bezig gehouden. De eerste kristal ontvanger, de 1-buis ontvangers, later een versterker, zelfbouw FM ontvanger, ook eens een bandrecorder gebouwd, idem platenspeler, en we hadden de experimentele stereo uitzendingen via Hilversum 1 links en H'sum 2 rechts of misschien wel andersom.

 

En toen kwam het moment dat ik wat meer ging verdienen en dat de audio-apparatuur op de markt steeds beter en goedkoper werd zodat zelfbouwen vaak niet meer zo lonend was. De platenspeler werd een Thorens, de bandrecorder een Revox, de regelversterker een Quad33, er werd een stereo tuner gekocht, MAAR die eindversterker is nog heel lang het zelfbouwertje uit de eind 60-er jaren gebleven tot een paar jaar terug.

 

Ik heb een paar jaar MULO gedaan, en vervolgens de UTS, de toenmalige voorloper van wat nu MTS heet. Elektronika was daar een bijvak, maar daar lagen wel mijn hart en ziel. Ik had al gauw de bijnaam"Willy Wortel" en het is diverse keren gebeurd dat ik uit een ander praktijk lokaal gehaald werd om de leraar in het elektronikaprakticum te assisteren: "Willy, kom er eens bij, want de meester weet het niet meer".
Tijdens het stage jaar kwam ik terecht op het "Research Laboratorium" van de
toenmalige Optische Industrie De Oude Delft, waar ik o.m. werkte aan zeer lichtgevoelige TV-camera's voor de röntgen diagnostiek, inmiddels volledig achterhaald door de CCD techniek, die nu weer ingehaald is door de flat-panel imagers. Die job heeft zich via allerlei reorganisaties gecontinueerd tot mijn pensioen in 2009.

In de loop der tijd heb ik veel cursussen mogen doen op het gebied van elektronica: diploma Middelbaar NERG,  computers, digitale beeld/signaal-bewerking, ruisarm ontwerpen, EMC, E/M velden, enz.

Door een bedrijfs overname en de daaropvolgende fusie is mijn werkplek vanuit Delft naar Veenendaal verplaatst en heb ik mijn Delftse grachtenhuis verruild voor een Betuws boerderijwoninkje, waar eerst een flinke verbouwing gedaan is en waaraan ik nog heel veel afwerk-werk te doen heb. 

Bij het bedrijf Nucletron, tegenwoordig een onderdeel van het Zweedse Elekta heb ik o.m. de stuurelektronika van de seedSelectron ontworpen, een uniek apparaatje dat behulpzaam is bij het implanteren van radio-actieve zaadjes in de prostaat, ter behandeling van prostaat kanker.


Mijn voorlaatste audio bouwproject was al weer lang geleden een stel State-Of-The-Art kasten naar het ontwerp van Atkinson, eind 80-er jaren. Kort daarvoor had ik een stel SoloSound elektrostaten overgenomen en die kombinatie leek me wel aardig. De SoloSounds doen het vanaf zo'n 400 Hz, dus al die tweeters van het oorspronkelijke SOTA ontwerp heb ik weggelaten.
Een paar jaar terug heb ik een geheel nieuw rondstraalsysteem gebouwd waarover hier meer.  Over de basweergever die tot extreem lage frequenties doorgaat is een artikel verschenen in het blad Elektor, juli/augustus 2019